Vetgirigheter
Använd den egyptiska metoden för att hitta produkterna.
Observera och studera övningen!

4 145
om 4 100 = 400
och 4   40 =  160
och 4     5 =    20
4 145 =
 Observera att:  480
100 + 40 + 5 = 145

är skriven i utvecklad form.

A. Beräkna produkten

5 238
om 5 200 = 1 000
och 5    30 =    150
och 5     8 =      40
5 =
238 1190
B. Beräkna produkten

7 • 146
om 7 100 = 700
och 7  40 = 280
och 7   6 =   42
7 =
146 1022
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Utmärkt!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
Hitta på egna övningar och träna själv!

Ju mer du tränar, desto bättre och bättre blir du!
Den faktor som du väljer att dela i termer kan du dela som du vill, i två eller flera termer.
Prova flera modeller och kontrollera om alla modeller ger samma produkt.