Vetgirigheter
Prova hur du kan multiplicera stora tal när en faktor är ett jämt tal.

Observera och studera övningarna!
8243
Halvera Dubblera
¤ ¤
8 243
4 486
2 972
1 1944
Kontrollera med miniräknare:
 8 243

1328
Dubblera Halvera
¤ ¤
132 8
264 4
528 2
1 056 1
Kontrollera med miniräknare:
132 8

Beräkna produkterna!
4 57
Halvera Dubblera
¤ ¤
4 57
2 114
1 228
 4 57
794
Dubblera Halvera
¤ ¤
79 4
158 2
316 1
79 4
8239
Halvera Dubblera
¤ ¤
8 239
4 478
2 956
1 1 912
8 239
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Utmärkt!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!