Prov
Skriv rätt produkt och snabbt!
Pröva att du kan multiplikationstabellen!
Första delen
5 • 3 = 15
8 • 4 = 32
4 • 6 = 24
9 • 3 = 27
3 • 6 = 18
7 • 4 = 28
8 • 5 = 40
6 • 6 = 36
4 • 4 = 16
9 • 9 = 81
3 • 3 = 9
6 • 5 = 30
7 • 7 = 49
8 • 8 = 64
Andra delen
5 • 4 = 20
7 • 9 = 63
6 • 8 = 48
7 • 3 = 21
9 • 5 = 45
8 • 7 = 56
4 • 3 = 12
9 • 4 = 36
7 • 6 = 42
8 • 9 = 72
3 • 8 = 24
7 • 5 = 35
9 • 6 = 54
5 • 5 = 25
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Utmärkt!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!

Det är dags att göra ett prov!
Nro. 7
Du kan tabellerna!
Hurra! Hurra!