Extra övningar
Skriv rätt produkt och snabbt!
6 2 = 12
10 4 = 40
2 7 = 14
10 7 = 70
8 2 = 16
10 8 = 80
2 10 = 20
10 9 = 90
3 4 = 12
10 5 = 50
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Utmärkt!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
Du behöver vila innan du fortsätter!