Extra övningar
Skriv rätt produkt och snabbt!
1 0 = 0
7 2 = 14
4 0 = 0
3 2 = 6
0 9 = 0
1 6 = 6
0 3 = 0
2 2 = 4
0 1 = 0
1 3 = 3
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Utmärkt!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!