Att träna multiplikationstabellerna
Övning 9
Om du kan dubblera ett tal, då kan du också multiplicera stora tal.
  • Börja med 2 x 3

¤
 ¤

dubblera
2 • 3 =  dubblera
6
¤ 4 • 3 = ¤
12
¤ 3 =  ¤
8 24
¤ 3 = ¤
16 48
¤ 3 = ¤
32 96
¤ 3  = ¤
64 192
¤ 3 = ¤
128 384
3 =
256 768
OSV.
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
Ju mer du tränar, desto bättre och bättre blir du!