Att träna multiplikationstabellerna
Övning 1
Nu kan du träna alla multiplikationstabellerna.
Prova om du kan hitta svaren rätt och snabbt.
4 x 7 = 28
2 x 9 = 18
6 x 7 = 42
7 x 0 = 0
6 x 1 = 6
10 x 7 = 70
7 x 9 = 63
9 x 0 = 0
10 x 9 = 90
9 x 6 = 54
9 x 9 = 81
7 x 7 = 49
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!