7:ans multiplikationstabell
Bygga upp 7:ans tabell!
  • De flesta kombinationer kan du redan.
  • Du behöver inte arbeta så snabbt.
Du behöver inte arbeta så snabbt!
7 2 = 14
7 4 = 28
7 10 = 70
7 5 = 35
7 3 = 21
7 6 = 42
7 4 = 28
7 8 = 56
7 1 = 7
7 2 = 14
7 9 = 63
9 7 = 63
4 7 = 28
8 7 = 56
3 7 = 21
6 7 = 42
Kombinationen 7 x 7 är den enda som du inte inte har arbetat med förrän nu!
Studera bilden!
7 7 = 49
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
Bygg upp 7:ans multiplikationstabelen skriftlig och träna med huvudräkning!