9:ans multiplikationstabell
Att bygga upp 9:ans multiplikationstabell!
Innan du bygger upp 9: ans multiplikationstabell bör du studera vissa punkter. Studera hela sidan ordentligt.
Hitta siffersumman av varje produkt. Observera och försök dra en slutsats.

Siffersumma av ett tal.
Talet Siffersumman av talet är:
341 3 + 4 + 1 = 8
22 2 + 2 = 4
416 4 + 1 + 6 = 11 a 1 + 1 = 2
27 2 + 7 = 9
Vad får du som resultat på siffersumman av produkten?
9 x 7 = 63 6 + 3 =
9
3 x 9 = 27 2 + 7 =
9
9 x 8 = 72 7 + 2 =
9
9 x 5 = 45 4 + 5 =
9
9 x 9 = 81 8 + 1 =
9
6 x 9 = 54 5 + 4 =
9
4 x 9 = 36 3 + 6 =
9
9 x 12 = 108 1 + 0 + 8 =
9
25 x 9 = 225 2 + 2 + 5 =
9
2 x 9 = 18 1 + 8 =
... 9
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
Du kan undersöka med andra produkter av 9!
  • Hur mycket blir siffersumman av produkterna?
  • Vad kan du dra för slutsats?