0:ans multiplikationstabell
Bygg upp 0:ans tabell!
  • Läs varje mening och skriv tabellen.
  • Reflektera över vad du gör!
"2 gånger ingenting är..."
= 0
"5 gånger ingenting är..."
= 0
5 0
"7 gånger ingenting är..."
= 0
7 0
"8 gånger ingenting är..."
= 0
8 0
"3 gånger ingenting är..."
= 0
3 0
"9 gånger ingenting är..."
= 0
9 0
"1 gång ingenting är..."
= 0
1 0
"10 gånger ingenting är..."
= 0
10 0
"6 gånger ingenting är..."
= 0
6 0
"4 gånger ingenting är..."
= 0
4 0
"ingen gång ingenting är..."
= 0
0 0
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!