3:ans och 6:ans multiplikationstabeller
Övning 1

Du kan multiplikationstabellerna!
Prova och se om du kan arbeta snabbt!
4 x 6 = 24
2 x 3 = 6
6 x 5 = 30
2 x 6 = 12
7 x 3 = 21
5 x 3 = 15
4 x 3 = 12
5 x 6 = 30
10 x 3 = 30
9 x 6 = 54
6 x 10 = 60
6 x 0 = 0
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!