3:ans och 6:ans multiplikationstabeller
Att bygga upp 3:ans multiplikationstabell
  • Börja med de kombinationer som du kan bra!
  • Du bör inte arbeta fort nu. Reflektera över vad du gör!
Du behöver inte arbeta så snabbt!
10 x 3 = 30
3 x 10 = 30
5 x 3 = 15
3 x 5 = 15
0 x 3 = 0
3 x 0 = 0
2 x 3 = 6
3 x 2 = 6
4 x 3 = 12
3 x 4 = 12
8 x 3 = 24
3 x 8 = 24
De följande kombinationer behöver du arbeta med.

 
3 x 3 = 9
7 x 3 = 21
3 x 7 = 21
9 x 3 hittar du säker bra!
9 x 3 = 27
3 x 9 = 27
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
Bygg upp 3:ans multiplikationstabelen skriftlig och träna med huvudräkning!