10:ans och 5:ans multiplikationstabeller
Övning 1

Du kan multiplikationstabellerna!
Prova och se om du kan arbeta snabbt!
4 x 10 = 40
2 x 5 = 10
6 x 5 = 30
2 x 10 = 20
7 x 5 = 35
5 x 9 = 45
4 x 5 = 20
5 x 6 = 30
10 x 5 = 50
5 x 0 = 0
1 x 10 = 10
5 x 5 = 25
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!