10:ans och 5:ans multiplikationstabeller
Att bygga upp 10:ans multiplikationstabell
  • Läs varje mening och skriv tabellen.
  • Reflektera över vad du gör!

'Fem tior är samma som 5 gånger 10'
= 50
'Sju tior är samma som 7 gånger 10'
= 70
7 10
'Två tior är samma som 2 gånger 10'
= 20
2 10
'Åtta tior är samma som 8 gånger 10'
= 80
8 10
'Tre tior är samma som 3 gånger 10'
= 30
3 10
'Nio tior är samma som 9 gånger 10'
= 90
9 10
'En tia är samma som 1 gång 10'
= 10
1 10
'Fyra tior är samma som 4 gånger 10'
= 40
4 10
'Sex tior är samma som 6 gånger 10'
= 60
6 10
'Tio tior är samma som 10 gånger 10'
= 100
10 10
'ingen tia är samma som 0 gång 10'
= 0
 0 10
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
Bygg upp multiplikationstabellerna skriftlig och träna med huvudräkning!