8:ans - 4:ans - 2:ans multiplikationstabeller
Övning 1
Du kan multiplikationstabellerna!
Prova och se om du kan arbeta snabbt!
8 1 = 8
4 0 = 0
8 10 = 80
4 1 = 4
8 0 = 0
4 10 = 40
3 8 = 24
5 4 = 20
4 6 = 24
8 5 = 40
8 7 = 56
9 4 = 36
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!