8:ans - 4:ans - 2:ans multiplikationstabeller
Att bygga upp multiplikationstabellerna!
Skriv dubbelt av ett tal.
Duplicera produkten.
Duplicera igen den nya produkten.
Då har du multiplicerat med åtta.
Tecken för multiplikation kan vara "x" eller "•"
8 x 2 = ?
2 x 2 = 4
4 x 2 = 8
8 x 2 = 16
8 5 = ?
2 5 = 10
4 5 = 20
8 5 = 40
8 x 3 = ?
2 x 3 = 6
4 x 3 = 12
8 x 3 = 24
8 x 10 = ?
2 x 10 = 20
4 x 10 = 40
8 x 10 = 80
8 4 = ?
2 4 = 8
4 4 = 16
8 4 = 32
8 x 8 = ?
2 x 8 = 16
4 x 8 = 32
8 x 8 = 64
8 6 = ?
2 6 = 12
4 6 = 24
8 6 = 48
8 x 7 = ?
2 x 7 = 14
4 x 7 = 28
8 x 7 = 56
8 9 = ?
2 9 = 18
4 9 = 36
8 9 = 72
Tänk och reflektera!

 Fullfölja varje uttryck!
Att dubblera en gång är lika med att multiplicera med 2
Att dubblera två gånger är lika med att multiplicera med 4
Att dubblera tre gånger är lika med att multiplicera med 8
...
Det vill säga att:
För att multiplicera med 8 dubblar du gånger. 3
För att multiplicera med 4 dubblar du gånger. 2
För att multiplicera med 2 dubblar du gång. 1
 
Använd dina kunskaper för att skapa 8:ans multiplikationstabell.
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
Bygg upp multiplikationstabellerna skriftlig och träna med huvudräkning!