Att halvera ett tal
Övning 11
Halvera så långt som möjligt! Halvera tal i kedja!
49 152 a 24 576 a 12 288 B
6 144 a a B
3 072 1 536
a a B
768 384 192
a a B
96 48 24 ...
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!

Det är dags att göra ett prov!
Nro. 2
Du behöver vila innan du fortsätter!