Att halvera ett tal
Övning 5
Halvera några svårare tal! Nu ska du träna att arbeta snabbt!
Ett tal Hälften
426 213
222 111
224 112
864 432
628 314
246 123
444 222
226 113
642 321
422 211
646 323
842 421
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!