Att halvera ett tal
Studera sidan och prova själv!
 • Om 6 är dubbelt så mycket som 3, då är
         3 hälften så mycket som 6.
 • Om 10 är dubbelt så mycket som 5, då är
         5 hälften så mycket som 10.
 • 4 är hälften av 8.
  6 är hälften av 12.
  9 är hälften av 18.

  ...

Nu ska du träna att ''halvera ett tal'.

Halvera 48
Du kan halvera 48 på olika sätt.
Här visas ett sätt:
 • Studera exemplet:
 • 1. Skriv 48 i utvecklad form: 40 + 8.
 • 2. Halvera termerna.
 • 3. Addera svaren.
40 + 8
hälften
¤
hälften
¤
20 + 4
24
Arbeta på egen hand!

1. Halvera 46.
+
40 6
halvera halvera
+
20 3
23

2. Halvera 84.
+
80 4
halvera halvera
+
40 2
42

3. Halvera 64.
+
60 4
halvera halvera
+
30 2
32
4. Halvera 42.
+
40 2
halvera halvera
+
20 1
21
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
Hitta på egna övningar och pröva själv!
Försök att dubblera tal med huvudräkning!