Att dubblera ett tal
Övning 5
Nu ska du träna att dubblera några tal som ärännu svårare!
Talet Dubbelt
16 32
38 76
49 98
25 50
106 212
17 34
39 78
48 96
35 70
207 414
36 72
28 56
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!