Att dubblera ett tal
För att lära dig multiplikationstabellerna
behöver du kunna säkert och snabbt
"dubblera" och "halvera" ett tal.
Studera sidan och prova själv!
 • 3 + 3 är 2 gångr 3 lika med 6
 • Man säger att 2 gånger 3 = 6,
 • eller att 6 är dubbelt så mycket som 3.
 •   8 är dubbelt så mycket som 4.
  12 är dubbelt så mycket som 6.
  10 är dubbelt så mycket som 5.
  ...
Nu ska du träna att dubblera några tal.
Dubblera talet 32
Du kan dubblera 32 på olika sätt. Här visas ett sätt:
 • Studera exemplet:
 • 1. Skriv 32 i utvecklad form: 30 + 2.
 • 2. Dubblera termerna.
 • 3. Addera svaren.
30 + 2
dubbelt
¤
dubbelt
¤
60 + 4
64
Nu kan du träna på egen hand!
1.
 • Dubblera talet 41.
 • Börja med att skriva 41 i utvecklad form:
+
40 1
dubblera dubblera
+
80 2
82
2.
 • Dubblera talet 24.
 • Börja med att skriva 24 i utvecklad form:
+
20 4
dubblera dubblera
+
40 8
48
3.
 • Dubblera talet 43.
 • Börja med att skriva 43 i utvecklad form:
+
40 3
dubblera dubblera
+
80 6
86
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
Ju mer du tränar, desto bättre och bättre blir du!