Vetgirigheter
Hur kan det vara så?
Tänk på ett tal mindre än 11.
Skriv talet i den första ruta i vänster.
Följ instruktioner och fortsätt övningen.
Övning 3
+ 8 - 5 B
a + 6 + 9 4

a
Minska talet som du tänkte och fortsätt
a 7 6 + 7
Kolla svaret! a 8

Vilken trolleri!

Om du observerar hur varje övning byggdes upp, 
kan du hitta dina egna matte trolleri!