Vetgirigheter
Hur kan det vara så?
Tänk på ett tal mindre än 11.
Skriv talet i den första ruta i vänster.
Följ instruktioner och fortsätt övningen.
Övning 1
+ 5 + 2 B
a 1 + 4 6

a
Minska talet som du tänkte på. Vad får du?
Kolla svaret! a 4

Vilken trolleri!

Om du observerar hur varje övning byggdes upp, 
kan du hitta dina egna matte trolleri!