Extra övningar
Övningar i kedja
Skriv rätt svar!
a
3 + 2 5 + 4 9 B
a
+ 6 7 2
15 8 6
a
+ 8 + 16 15
14 30 15
a
9 + 26 15
6 32 17
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Utmärkt!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!