Talen större än hundra
Övning 4

Hitta differensen!
587 178 = 409
742 365 = 377
384 296 = 88
476 397 = 79
237 145 = 92
945 568 = 377
674 198 = 476
298 139 = 159
843 657 = 186
275 186 = 89
536 249 = 287
467 178 = 289
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Utmärkt!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!