Talen större än hundra
Övning 1
Hitta differensen!
785 263 = 222
694 142 = 552
537 215 = 322
876 435 = 441
953 621 = 332
472 141 = 331
381 230 = 151
268 128 = 140
959 547 = 412
862 732 = 130
573 153 = 420
365 345 = 20
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Utmärkt!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!