Talen större än hundra
Att hitta differensen!
9 4
9 - 4 = 5
19 - 14 = 5
190 - 140 = 50
900 - 400 = 500
289 - 184 = 105
439 - 134 = 305

Nu kan du träna på egen hand!
1.
800 200
8 - 2 = 6
18 - 12 = 6
80 - 20 =
60
180 - 120 =
60
308 - 302 =
6
518 - 312 =
206
800 - 200 =
600
2.
150 130
5 - 3 = 2
15 - 13 = 2
500 - 300 =
200
50 - 30 =
20
250 - 230 =
20
450 - 230 =
220
150 - 130 =
20
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Utmärkt!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
Hitta på dina egna övningar och träna själv med huvudräkning!