Talen större än hundra
Övning 5

Studera övningarna och skriv summan!
425 + 385

Summa ä
400 + 20 + 5 +
300 + 80 + 5
700 + 100 + 10 = 810
Nu kan du träna på egen hand!
1.
186 + 204
+ + +
100 80 6
+ +
200 0 4
+ + =
300 80 10 390
2.
635 + 274
+ + +
600 30 5
+ +
200 70 4
+ + =
800 100 9 909
3.
428 + 362
+ + +
400 20 8
+ +
300 60 2
+ + =
700 80 10 799
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Utmärkt!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!

Du behöver vila innan du fortsätter!