Talen större än hundra
Övning 1

Hitta summan!
Addition Summa
92 + 13 = 105
71 + 32 = 103
24 + 83 = 107
42 + 64 = 106
84 + 24 = 108
57 + 52 = 107
63 + 75 = 138
85 + 52 = 137
71 + 94 = 165
35 + 86 = 121
12 + 98 = 110
98 + 54 = 152
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Utmärkt!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!