Talen större än hundra
Att hitta summan!
16 + 90

Studera exemplet!
16 + 90
10 + 6 + 90 + 0
10 + 90  + 6 + 0
100 + 6
100 + 6 = 106
Nu kan du träna på egen hand!
1.
34 + 72
30 + 4 + 70 + 2
+
30 + 70 4 + 2
+
100 6
100 + 6 = 106
2.
81 + 27
80 + 1 + 20 + 7
+
80 + 20 1 + 7
+
100 8
100 + 8 = 108
3.
54 + 53
50 + 4 + 50 + 3
+
50 + 50 4 + 3
+
100 7
100 + 7 = 107
4.
61 + 48
60 + 1 + 40 + 8
+
60 + 40 1 + 8
+
100 9
100 + 9 = 109
5.
43 + 63
40 + 3 + 60 + 3
+
40 + 60 3 + 3
+
100 6
100 + 6 = 106
6.
74 + 35
70 + 4 + 30 + 5
+
70 + 30 4 + 5
+
100 9
100 + 9 = 109
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Utmärkt!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
Du kan hitta på egna övningar och träna själv!