Talet hundra
Övning 1

Hitta differensen!
100 - 50 = 50
100 - 90 = 10
100 - 40 = 60
100 - 10 = 90
100 - 30 = 70
100 - 60 = 40
100 - 20 = 80
100 - 100 = 0
100 - 40 = 60
100 - 0 = 100
100 - 80 = 20
100 - 70 = 30
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!

Studera hur kan du använda de additiva kombinationer av tio
10 - 6 = 4
100 - 60 = 40
1000 - 600 = 400
10 000 - 6 000 = 4 000
...