Talet hundra
Addition och Subtraktion
Studera sambandet mellan additionen och subtraktionen.

Addition
Summa eller

Subtraktion
Differens
30 + = 100 a 100 30 =
70 70
0 + = 100 a 100 0 =
100 100
20 + = 100 a 100 20 =
80 80
70 + = 100 a 100 70 =
30 30
60 + = 100 a 100 60 =
40 40
90 + = 100 a 100 90 =
10 10
40 + = 100 a 100 40 =
60 60
10 + = 100 a 100 10 =
90 90
80 + = 100 a 100 80 =
20 20
50 + = 100 a 100 50 =
50 50
100 + = 100 a 100 100 =
0 0
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
Fortsätt arbetet nästa sidan. a