Talet hundra
Additiva kombinationer av
Kommplettera de additiva kombinationer som bildar hundra.

Hitta den okända termen!
3 + = 10 7
30 + = 100 70
5 + = 10 5
50 + = 100 50
1 + = 10 9
10 + = 100 90
4 + = 10 6
40 + = 100 60
7 + = 10 3
70 + = 100 30
8 + = 10 2
80 + = 100 20
6 + = 10 4
60 + = 100 40
2 + = 10 8
20 + = 100 80
9 + = 10 1
90 + = 100 10
10 + = 10 0
100 + = 100 0
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!

Studeera hur kan du använda de additiva kombinationer av tio
3 + 7 = 10
30 + 70 = 100
300 + 700 = 1000
3 000 + 7 000 = 10 000
...