Talen mellan tjugo och hundra
Övning 7
Studera övningarna och skriv differensen!
24 6 24 6
24 6

24 6
20 + 4 - 6
20 6 + 4
14 + 4
18

24 6
24 - 4 + 2
24 4 2
20 - 2
18
Hitta differensen!
36 8 = 28
75 6 = 69
48 9 = 39
93 5 = 88
54 7 = 47
27 9 = 18
86 8 = 78
77 9 = 68
62 5 = 57
45 7 = 38
38 9 = 29
87 8 = 79
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!