Talen mellan tjugo och hundra
Övningar 1
Studera övningarna och skriv differensen!
46 10 57 30
Hitta differenen!
23 10 = 13
45 20 = 25
89 50 = 39
74 - 30 = 44
38 10 = 28
96 40 = 56
62 20 = 42
79 60 = 19
57 30 = 27
92 20 = 72
43 10 = 33
85 30 = 55
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!