Talen mellan tjugo och hundra
Hitta differensen!
84 53
9 - 4 = 5
19 - 14 = 5
79 - 74 = 5
39 - 34 = 5
89 - 84 = 5
69 - 64 = 5
Nu kan du träna på egen hand!
1 
17 11
7 - 1 = 6
17 - 11 = 6
37 - 31 =
6
97 - 91 =
6
27 - 21 =
6
87 - 81 =
6
67 - 61 =
6
2
15 13
5 - 3 = 2
15 - 13 = 2
45 - 43 =
2
85 - 83 =
2
35 - 33 =
2
95 - 93 =
2
75 - 73 =
2
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
Hitta på egna övningar och träna med huvudräkning!
Kombinationerna som du har lärt dig på den här sidan,
 är nödvändiga att kunna hitta de snabbt.