Talen mellan tjugo och hundra
Hitta den okända termen!

Hur mycket fattas för att bilda summan?
1 + = 10 9
11 + = 20 9
31 + = 40 9
3 + = 10 7
13 + = 20 7
53 + = 60 7
5 + = 10 5
15 + = 20 5
45 + = 50 5
8 + = 10 2
18 + = 20 2
68 + = 70 2
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
Hitta på egna övningar och träna på egen hand!