Talen mellan tjugo och hundra
Övning 1
Studera övning!
26 + 8
Skriv summan!
Addition Summa
18 + 7 25
27 + 9 36
74 + 8 82
8 + 17 25
26 + 8 34
49 + 5 54
7 + 28 35
33 + 9 42
55 + 6 61
9 + 46 55
47 + 7 54
84 + 9 93
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!