Talen mellan tjugo och hundra
Hitta summan - bilda tiotal!
Studera övningen och skriv summan!
26 + 8
26 + 4 + 4
26 + 4 4
30  + 4
30 + 4 = 34
48 + 9
48 + 2 + 7
48 + 2 7
50 + 7
50 + 7 = 57

Nu kan du träna på egen hand!
1.
34 + 8
+
34 6 + 2
+
34 + 6 2
40 + 2 = 42
2.
55 + 6
+
55 5 + 1
+
55 + 5 1
60 + 1 = 61
3.
28 + 7
+
28 2 + 5
+
28 + 2 5
30 + 5 = 35
4.
49 + 5
+
49 1 + 4
+
49 + 1 4
50 + 5 = 54
5.
74 + 8
+
74 6 + 2
+
74 + 6 2
80 + 2 = 82
6.
33 + 9
+
33 7 + 2
+
33 + 7 2
40 + 2 = 42
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!