Talen mellan tjugo och hundra
Skriv summan!
3 + 5
3 + 5 = 8
13 + 5 = 18
3 + 15 = 18
23 + 5 = 28
43 + 5 = 48
3 + 45 = 48
1.
4 + 3
Addition
4 + 3 =
7
3 + 14 =
17
34 + 3 =
37
14 + 3 =
17
3 + 84 =
87
43 + 4 =
47
2.
2 + 4
Addition
2 + 4 =
6
2 + 14 =
16
12 + 4 =
16
32 + 4 =
36
2 + 54 =
56
72 + 4 =
76
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Toppen!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!