Talet tjugo
Hitta differensen!

Subtraktion
20 5 = 15
20 9 = 11
20 4 = 16
20 1 = 19
20 3 = 17
20 6 = 14
20 2 = 18
20 10 = 10
20 4 = 16
20 0 = 20
20 8 = 12
20 15 = 5
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
Hitta på egna övningar och träna med huvudräkning!
Studera hur kan du använda de additiva kombinationer av tio.