Talet tjugo
Sambandet mellan addition och subtraktion

Addition
Summa eller

Subtraktion

Differens

0 + = 20 a 20 0 =
20 20
10 + = 20 a 20 10 =
10 10
2 + = 20 a 20 2 =
18 18
7 + = 20 a 20 7 =
13 13
6 + = 20 a 20 6 =
14 14
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
Fortsätter på nästa sidan. a