Talet tjugo
Den okända termen

Hur mycket fattas för att bilda 10 eller 20?
3 + = 10 7
 3 +  =  20 17
5 + = 10 5
5 + = 20 15
1 + = 10 9
1 +   20 19
4 + = 10 6
4 + 20  16
7 + = 10 3
7 + =  20 13
9 + = 10 1
9 + =  20 11
8 + = 10 2
8 + =  20 12
6 + = 10 4
6 + = 20 14
0 + = 10 10
0 + =  20 20
2 + = 10 8
2 + = 20 18
10 + = 10 0
10 + = 20 10
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
Vilket samband finns mellan att hitta den okända
termen i additionen till tio och additionen till tjugo?