Talen mellan tio och tjugo
Övning 10
Skriv differensen!
subtraktion differens
11 0 = 11
15 1 = 14
12 2 = 10
15 15 = 0
13 12 = 1
12 1 = 11
19 0 = 19
11 11 = 0
18 10 = 8
16 15 = 1
15 10 = 5
14 0 = 14
18 1 = 17
16 16 = 0
13 3 = 10
14 1 = 13
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!