Talen mellan tio och tjugo
Övning 9
Subtraktion
Skriv differensen!
10 1 = 9
20 1 = 19
20 11 = 9
10 4 = 6
20 14 = 6
20 4 = 16
10 8 = 2
20 8 = 18
20 18 = 8
10 6 = 4
20 16 = 4
20 6 = 14
10 2 = 8
20 2 = 18
20 12 = 8
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!