Talen mellan tio och tjugo
Övning 1
Träna differensen!
Observera hur kan man hitta differensen!
19 - 4
9 4 = 5
19 4 = 15
1.
14 2
4 2 =
2
14 2 =
12
2.
28 3
8 3 =
5
28 3 =
25
3.
16 4
6 4 =
2
16 4 =
12
4.
49 6
9 6 =
3
49 6 =
43
5.
15 4
5 4 =
1
15 4 =
11
6.
58 7
8 7 =
1
58 7 =
51
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!