Talen mellan tio och tjugo
Den okända termen

Hur mycket fattas för att bilda summan?
 
2 + = 8 6
12 + = 18 6
4 + = 5 1
14 + = 15 1
7 + = 9 2
17 + = 19 2
3 + = 6 3
13 + = 16 3
5 + = 7 2
15 + = 17 2
0 + = 6 6
10 + = 16 6
 
Viktigt att komma ihåg!
Den "okända termen" i additionen blir "differensen" i subtraktionen.
addend addend summa
2 + = 9
För att hitta den okända termen eller differensen
skriver man på annat sätt.
minuend subtrahend differens
9 2 =
Operationen heter "subtraktion"
Man läser: "Nio minus två är lika med..."
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!