Talen mellan tio och tjugo
Övning 1
Skriv summan!
Addition Summa
2 + 10 = 12
5 + 10 = 15
10 + 3 = 13
6 + 10 = 16
1 + 10 = 11
4 + 10 = 14
10 + 2 = 12
3 + 10 = 13
10 + 9 = 19
7 + 10 = 17
5 + 10 = 15
10 + 4 = 14
10 + 6 = 16
8 + 10 = 18
10 + 1 = 11
10 + 9 = 19
10 + 8 = 18
10 + 7 = 17
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!