Talen mellan tio och tjugo
Studera övningarna och skriv summan!

6 + 9
6 + 4 + 5
Bilda
tiotal
ental
6 + 4 + 5
10  5
10 + 5 = 15

9 + 6
9 + 1 + 5
Bilda
tiotal
ental
9 + 1 + 5
10  5
10 + 5 = 15
Nu kan du träna på egen hand!
1.
3 + 8
+
3 7 + 1
+
3 + 7 1
10 + 1 = 11
2.
6 + 7
+
6 4 + 3
+
6 + 4  3
10 + 3 = 13
3.
9 + 5
+
9 1 + 4
+
9 + 1  4
10 + 4 = 14
4.
8 + 9
+
8 2 + 7
+
8 + 2  7
10 + 7 = 17
5.
5 + 8
+
5 5 + 3
+
5 + 5  3
10 + 3 = 13
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!