Talet tio
Studera sambandet mellan additionen och subtraktionen

Addition
Summa eller

Subtraktion
Differens
3 + = 10 a 10 3 =
7 7
0 + = 10 a 10 0 =
10 10
2 + = 10 a 10 2 =
8 8
7 + = 10 a 10 7 =
3 3
6 + = 10 a 10 6 =
4 4
Hur mycket kunde du?
Alla rätt. Mycket bra!
Hade du något fel? Undersök ditt fel eller be om hjälp!
Fortsätt på nästa sidan! a